Özellikli Hizmetler Hastane Bilgi Formu
ÇİM ÇOCUK İZLEM MERKEZİ
VAR
KALP MERKEZİ
VAR
PEDİATRİK
ROP PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TANI ve TEDAVİ MERKEZLERİ
VAR
ROP TANI VE TEDAVİ
YANIK TEDAVİ MERKEZ + ÜNİTELERİ
VAR
YANIK TEDAVİ ÜNİTELERİ
VAR
Çocuk Yanık Ünitesi
YOĞUN BAKIM 1. BASAMAK
VAR
8 YATAK
YOĞUN BAKIM 2. BASAMAK
VAR
18 YATAK
YOĞUN BAKIM 3. BASAMAK
VAR
66
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ
VAR
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMI OLAN SAĞLIK TESİSLERİMİZ
VAR
56 YATAK
*ANORMAL VENÖZ DÖNÜŞÜN KOMPLET ONARIMI (605.320) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE LAZER TEDAVİSİ (617.631) İŞLEMİ
VAR
280 İŞLEM
*ANA PULMONER ARTER VEYA DALLARINDA DARLIK NEDENİYLE ONARIM (604.760) İŞLEMİ
VAR
64 İŞLEM
*TRİKÜSPİD ATREZİSİ ONARIMI (FONTAN, MODİFİYE FONTAN İŞLEMLERİ GİBİ) (605.190) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ, KARDİYOPULMONER BY-PASS İLE BİRLİKTE (605.870) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*AORT ROOT GENİŞLETMESİ İLE BİRLİKTE AORT REPLASMANI, MİTRAL KAPAK REKONSTRUKSİYONU (604.770) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*TRUNKUS ARTERİOSUS, TOTAL ONARIM, RASTELLİ TİPİ AMELİYAT (605.510) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*KOMPLET ATRİOVENTRİKÜLER KANAL ONARIMI, PROSTETİK KAPAK İLE/OLMAKSIZIN (605.120) İŞLEMİ
VAR
12 İŞLEM
*FALLOT TETRALOJİSİ KOMPLET ONARIMI, ÖNCEKİ SHUNT'IN KAPATILMASI İLE BİRLİKTE (605.260) İŞLEMİ
VAR
8 İŞLEM
*ÇİFT ÇIKIŞLI VEYA GİRİŞLİ SAĞ VEYA SOL VENTRİKÜL CERRAHİSİ (605.270 İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*EBSTEİN ANOMALİSİNDE TRİKÜSPİD KAPAK REPOZİSYONU VEYA PLİKASYONU (604.750) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PERKÜTAN AORT BALON VALVULOPLASTİ, YENİDOĞAN (701.004) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PERKÜTAN DUCTUS ARTERİOSUSA STENT İMPLANTASYONU (701.018) İŞLEMİ
VAR
12 İŞLEM