Özellikli Hizmetler Hastane Bilgi Formu
ÇİM ÇOCUK İZLEM MERKEZİ
VAR
KALP MERKEZİ
VAR
PEDİATRİK
ROP PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TANI ve TEDAVİ MERKEZLERİ
VAR
ROP TANI VE TEDAVİ
YANIK TEDAVİ MERKEZ + ÜNİTELERİ
VAR
YANIK TEDAVİ ÜNİTELERİ
VAR
Çocuk Yanık Ünitesi
YOĞUN BAKIM 1. BASAMAK
VAR
8 YATAK
YOĞUN BAKIM 2. BASAMAK
VAR
18 YATAK
YOĞUN BAKIM 3. BASAMAK
VAR
66
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ
VAR
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMI OLAN SAĞLIK TESİSLERİMİZ
VAR
56 YATAK
*ANORMAL VENÖZ DÖNÜŞÜN KOMPLET ONARIMI (605.320) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE LAZER TEDAVİSİ (617.631) İŞLEMİ
VAR
280 İŞLEM
*ANA PULMONER ARTER VEYA DALLARINDA DARLIK NEDENİYLE ONARIM (604.760) İŞLEMİ
VAR
64 İŞLEM
*TRİKÜSPİD ATREZİSİ ONARIMI (FONTAN, MODİFİYE FONTAN İŞLEMLERİ GİBİ) (605.190) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ, KARDİYOPULMONER BY-PASS İLE BİRLİKTE (605.870) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*AORT ROOT GENİŞLETMESİ İLE BİRLİKTE AORT REPLASMANI, MİTRAL KAPAK REKONSTRUKSİYONU (604.770) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*TRUNKUS ARTERİOSUS, TOTAL ONARIM, RASTELLİ TİPİ AMELİYAT (605.510) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*KOMPLET ATRİOVENTRİKÜLER KANAL ONARIMI, PROSTETİK KAPAK İLE/OLMAKSIZIN (605.120) İŞLEMİ
VAR
12 İŞLEM
*FALLOT TETRALOJİSİ KOMPLET ONARIMI, ÖNCEKİ SHUNT'IN KAPATILMASI İLE BİRLİKTE (605.260) İŞLEMİ
VAR
8 İŞLEM
*ÇİFT ÇIKIŞLI VEYA GİRİŞLİ SAĞ VEYA SOL VENTRİKÜL CERRAHİSİ (605.270 İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*EBSTEİN ANOMALİSİNDE TRİKÜSPİD KAPAK REPOZİSYONU VEYA PLİKASYONU (604.750) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PERKÜTAN AORT BALON VALVULOPLASTİ, YENİDOĞAN (701.004) İŞLEMİ
VAR
4 İŞLEM
*PERKÜTAN DUCTUS ARTERİOSUSA STENT İMPLANTASYONU (701.018) İŞLEMİ
VAR
12 İŞLEM
BEBEK DOSTU HASTANELER
VAR
BEBEK DOSTU YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BULUNAN HASTANELER
VAR
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEMEYE YETKİLİ SAĞLIK TESİSLERİ
VAR
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANELER
VAR
ODYOLOJİ HİZMETİ VEREN HASTANELERİMİZ
VAR